Курс за вибором

19 травня 2016 року відбувся захист екологічних стінгазет на тему "Збережімо рідну Землю" учнями 8 класу

Курс за вибором «Зелений пакет»   8 клас

№ п/п
Заг.к-ть годин
Зміст навчального матеріалу
К-ть годин
Дата
1
1
Вступ.
Мета і завдання курсу.Структура курсу.Ключові проблеми.

19
РОЗДІЛ 1.Компоненти навколишнього середовища2
1
Повітря.Атмосфера та її будова.Повітря,його значення та склад.Забруднення атмосферного забруднення.його види.Чисте повітря-необхідна умова збереження здоров’я людини.

1

3
2
Вода.Значення води для життя.Кругообіг води в природі.Морська і прісна вода.

1

4

Водні ресурси України.Проблеми використання води.Джерела забруднення води.Види очищення води.

1

5
2
Грунт.Грунт-основа життя на нашій планеті.Склад грунту.Значення грунту.основні функції.

1

6

Проблеми ерозії грунту.Види забруднення грунтів.Шляхи вирішення.

1

7
4
Біологічне різноманіття.
Біорізноманіття і господарська діяльність людини.Чинники,які визначають біорізноманіття.Заплава річки як екосистема.Біорізноманіття у заплаві,його збереження.

1

8

Стан водного біорізноманіття.Рослинне різноманіття річкової долини.Практикум «Оцінка стану води місцевого водного об’єкта”9

Різноманіття тваринного світу.Ліс та його багатства.Роль лісів у підтриманні екологічного балансу.Збереження і відновлення лісових ресурсів.Пасовища та луки.Людська діяльність та біорізноманіття луків.

1

10

Біологічне різноманіття великого міста та його збереження.Стан міського середовища.Чинники,які впливають на міське біорізноманіття.
Вплив діяльності людини на екосистему.
Практикум «Організація виставки,підготовка та випуск екологічної стінгазети»

1


4
РОЗДІЛ 2.Зовнішні загрози11
1
Урбанізація.
Наше суспільство-минуле і сьогодення.Вплив людської діяльності на міське середовище.

1

12
1
Шум.
Види шумів.їхні джерела.шум на виробництві і в побуті.Проблема боротьби з шумом в Україні та в крахнах світу.Методи зниження шумового забруднення.

1

13
2
Відходи.
Відходи та проблеми пов’язані з ними.Життєві цикли різних матеріалів.Прості і багаторазові матеріали.Відходи,їх утворення та накопичення, утилізація. Несанкціоновані сміттєзвалища. Принципи і способи переробки відходів.Органічні відходи.Боротьба з відходами.

1

14

Утилізація відходів. Вплив відпрацьованих батарейок на навколишнє середовище

1

15
2
Хімікати.
Хімікати,їх види.Способи впливу хім. речовин на навколишнє середовище та людське здоров’я.Небезпечні речовини вдома.Правила зберігання та користування побутовими хімікатами.

1

16

Практикум «Ознайомлення із засобами побутової хімії».


1

17
1
Узагальнення та контроль знань учнів з курсу

1Немає коментарів:

Дописати коментар