Освіта Бердянщини - 2017

Анотація

Формування предметної компетентності учнів з біології засобами ейдетики та мнемотехніки

У вступній частині Верескун Г. В. вказує на необхідність застосування сучасних педагогічних технологій у освітньому середовищі для вирішення вимог Державного стандарту базової та старшої загальної середньої освіти.
         Актуальність досвіду полягає у полегшенні сприйняття навчального матеріалу учнями засобами образного мислення як необхідної умови формування успішного учня. Застосування на уроках прийомів ейдетики та мнемотехніки полегшує сприйняття та запам’ятовування, відтворення  навчального матеріалу, активізує розумову діяльність, підвищує інтерес до навчання.
         Метою досвіду є вдосконалення методики уроку за допомогою застосування методів та прийомів, що полегшують сприйняття, запам’ятовування та відтворення учнями навчального матеріалу з біології.
         У розділі «Теоретичне обґрунтування досвіду» автор вказує на новизну застосування прийомів ейдетики та мнемотехніки на уроках біології, потребу подальшого вивчення цього питання. Досвід застосування даної методики у школах України невеликий.
         У основній аналітичній частині вчитель розкриває суть понять ейдетики та мнемотехніки як сукупність прийомів і способів, що полегшують запам’ятовування, відтворення, сприйняття інформації шляхом штучних асоціацій.
         Далі Верескун Г. В. показує практичну реалізацію ейдетичних і мнемотичних методик на уроках біології: використання наочності, опорно-логічних схем, шарад, створення слів із початкових букв, слова для встановлення асоціацій, створення сенкану для формування образного мислення, прийом «Римування», створення уявних картин, що ілюструють біопроцеси та кінестетичні образи. Звичайно, на сучасному уроці використовуються інтернет-ресурси, мультимедійні презентації, вправи в он-лайн середовищі http://learningapps.org.
         У висновках вказується на ефективність методів ейдетики та мнемотехніки, їх позитивний вплив на результативність навчально-виховного процесу, формування успішної особистості, здатної продовжувати навчання після закінчення школи.

         Таким чином практична значущість досвіду полягає у застосуванні прийомів ейдетики та мнемотехніки як засобу підвищення ефективності і якості уроку. Досвід рекомендовано для використання вчителям біології.
Відео уроку "Скелет людини"
Немає коментарів:

Дописати коментар